Телетубия

Оцветяващи страници Телепузици за печат безплатно.

Телепузиците имат за цел да помогнат на малките деца да развият своите физически умения, емоционално и познавателно в топло, любяща и игрива среда. Става въпрос за откриване, експериментиране, изживяване и наслада на живота.

Телепузиците обичат да се смеят и да се кикотят като малки деца.

Телетубийската реч се основава на първите думи на малки деца. Това им помага да се чувстват по -уверени в комуникацията си.

Игровият език играе важна роля в подпомагането на децата да развият речта. Децата се насърчават да се включат и да играят игри на думи.

Телепузиците помагат на децата да се съсредоточат и да имитират звуци, език и тълкуват невербални знаци.

Телепузиците насърчават децата да изразяват себе си чрез пеене, танци и творчески дейности.

Малките деца са очаровани между другото, начина, по който се движат телепузиците. Той ги насърчава да танцуват, пеене и игра на игри, което е добро за тяхната увереност и благополучие.

Гледането на телепузици насърчава движението.

Телепузиците насърчават децата да предсказват събития със структурирани сигнали. Децата придобиват увереност в броенето, Сортиране на артикули и разпознаване на модели.