Защо рисуването помага за развитието на децата

рисуването помага за развитието на децата

Защо рисуването помага за развитието на децата.

рисуването помага за развитието на децата
рисуването помага за развитието на децата

Значението на рисуването с малки деца.

Рисуването с малки деца не само подпомага тяхното творческо развитие, но също така стимулира мозъка им. Стимулирането на мозъка на децата може да помогне и на други области от тяхното развитие. Подготовка на уроци по рисуване за малки деца, спрете и помислете, в какви области на детското развитие може да помогне.

Повечето деца обичат да бъркат, когато рисуват, което ще им позволи свободно да се изразяват и да развиват своята креативност. Малките деца ще използват телата си, за да се движат, откриване по пътя, докато неподвижните деца ще се нуждаят от допълнителна подкрепа, да има достъп до всички ресурси. Рисуването може да предостави на децата много знания, може да е развиване на тяхната нежна дръжка или да се научи да смесва цветове. Възможностите са безкрайни, следователно рисуването трябва да е достъпно за децата през цялата седмица.

Рисуването не трябва да е просто да седите на маса с четка и бои, бъдете креативни и предложете на децата да рисуват по различни начини, мащабното рисуване е чудесно за развитие на социални умения. Поставете голям пластмасов лист на пода и поставете принадлежностите за боядисване върху него. Децата ще играят свободно, търкаляйки се по хартията, правейки всички тези важни следи. Рисуването е до голяма степен тактилно сетивно изживяване и за някои деца оцветяването може да бъде смущаващо, обаче голяма част от децата обичат да играят мръсно.

помисли за това, какви ресурси предлагате на децата и отново бъдете приключенски настроени. Защо да не използвате:
Четки за зъби,
Гребени за коса,
Мухи мостри,
Гъби,
Четки за търкане,
Четки за нокти,

Всички горепосочени методи ще доведат до фантастични резултати и са чудесен начин да разширите възможностите за обучение на вашите деца.

Рисуването е чудесен начин децата да предадат мислите си, и двете устно, и със знаци, което правят. Много възможности могат да възникнат от рисуването, което води до обмен на мнения, което е начинът на възрастните да слушат и да задават въпроси. Децата често показват чувствата си чрез своите знаци, вместо да говори с възрастни, в такива случаи настойниците трябва да уважават това и да задават въпроси по тактилен начин, без да им задавате твърде много въпроси.

Важно е да, че болногледачите са уверени в преживяванията си, които предлагат на децата. Не става дума за това, болногледачите да внимават, че трябва да са страхотни в рисуването, но ето го, да предложи на децата инструменти и ресурси, което ще им позволи да развият необходимите умения и да ги използват, това, което вече знаят. Ролята на учителя е да подкрепя децата в тяхното учене и да им помага да разгърнат пълния си потенциал.