Henry Stickmin

Henry Stickmin yw'r cymeriad teitl yng ngemau Casgliad Henry Stickmin, un o'r nifer o bobl ffon sy'n byw ym myd y gêm. Mae Henry Stickmin eisiau cyfoeth, y mae'n ceisio ei gael trwy ddulliau anghyfreithlon. Torri i mewn banc, dwyn diemwnt - ni fydd Henry yn cilio rhag unrhyw her, i wneud ffortiwn. Yn anffodus, mae yna lawer o heriau ar ei ffordd, gan ddechrau gyda'r gwarchodwyr a'r milwyr, ac yn gorffen gyda goruchwylwyr carchardai a gangiau.

Dewiswch Hoff Tudalen lliwio Henry Stickmin, argraffu a lliwio gyda beiros neu greonau tip-ffelt.