Gwrth-straen

Y duedd fyd-eang yn tudalennau lliwio gwrth-straen

Cyfeirio'ch sylw at y llun, gallwch dynnu sylw oddi wrth eich holl bryderon. Mae symudiadau ailadroddus yn rhoi gorffwys da i'ch ymennydd. Bydd tudalennau lliwio gwrth-straen yn gyrru emosiynau negyddol allan, yn rhoi cyfle i ddangos galluoedd artistig. Mae tudalennau lliwio i oedolion yn gweithio yn unig: bachu ein sylw yn llwyr, a thrwy hynny alluogi'r newid i feddwl yn dda.

Mae seicolegwyr yn cefnogi'r duedd fyd-eang newydd hon. Ond nid yw'r syniad yn newydd. Hyd yn oed yn y ganrif ddiwethaf, defnyddiodd Jung y dechneg o liwio'r mandala i ymlacio. Mae therapyddion celf gyfoes hefyd yn cytuno ar fuddion y gwersi. Diolch i symudiadau ailadroddus yn ystod paentio, mae person yn torri i ffwrdd o densiwn, mae'n eich ymlacio a'ch plymio i mewn i'r broses greu.

Sut mae tudalennau lliwio gwrth-straen yn gweithio?

Dewiswch lyfr lliwio, mae hynny'n addas i chi a'ch hwyliau. Peidiwch â bod ofn dilyn eich emosiynau a'u rhoi ar bapur. Mae'r broses fel hyfforddiant seicolegol. Dywed seicolegwyr, bod lliwio yn ffordd wych o leddfu straen trwy greadigrwydd. Mae gwahanol barthau yn cael eu actifadu yn nau hemisffer yr ymennydd. Yn ôl seicolegwyr, mae'r ddau resymeg yn gysylltiedig, yn ogystal â chreadigrwydd – e.g., pan fydd person yn dewis ac yn cyfuno arlliwiau.

Yn ystod gwersi, mae gweithgaredd yr amygdala yn lleihau. Mae'n ardal o'r ymennydd sy'n ymroddedig i reoli emosiynau. Mae lluniau'n ysgogi'r dychymyg, maent yn mud, rhoi cyfle i chi ennill cryfder. Cymerwch ychydig funudau'n unig y dydd i wneud hyn, a byddwch yn teimlo, bod bywyd wedi newid er gwell. Gall tudalennau lliwio newid eich canfyddiad o'r byd a'ch agwedd tuag at bobl gerllaw.

Cyflawnwyd yr effaith hudolus diolch i batrwm arbennig. Dyluniadau hardd, addurniadau, les a thyniad – mae'r cynllun lliw wedi'i ddylunio felly, fel bod y symudiadau yn ailadroddus. Yn ddiarwybod i chi, mae naws person yn gwella'n eithaf cyflym. I'ch helpu i fynd i mewn i gyflwr creadigol a rhad ac am ddim, dewis lle tawel. Gallwch gynnwys cyfansoddiadau braf. A gadewch i'r cynlluniau lliw ymddangos yn ddigymell.

Pwy fydd yn ei ddefnyddio?

Tudalennau lliwio gwrth-straen yn dda ar y cyfan i'r rheini, sy'n gweithio llawer gyda phobl. Bydd y gweithgaredd hwn hefyd yn cefnogi cleifion, sy'n gwella ar ôl cael llawdriniaeth. Byddant yn helpu i wrthsefyll caledi gorwedd yn y gwely. Ac wrth gwrs pawb, pwy sydd eisiau, gwneud eu bywydau yn fwy disglair.