Teletubija

Krāsojamās lapas Teletabi drukājams bez maksas.

Teletubiju mērķis ir palīdzēt maziem bērniem attīstīt viņu fiziskās prasmes, emocionāli un kognitīvi siltumā, rotaļīgu un mīlošu vidi. Tas ir par atklāšanu, eksperimentēšana, piedzīvot un izbaudīt dzīvi.

Teletabiem patīk smieties un ķiķināt kā maziem bērniem.

Teletubijas runas pamatā ir mazu bērnu pirmie vārdi. Tas palīdz viņiem justies pārliecinātākiem savā komunikācijā.

Spēļu valodai ir svarīga loma, palīdzot bērniem attīstīt runu. Bērni tiek aicināti pievienoties un spēlēt vārdu spēles.

Teletabi palīdz bērniem koncentrēties un atdarināt skaņas, valodu un interpretēt neverbālās norādes.

Teletabi mudina bērnus izpausties dziedājot, dejas un radošas aktivitātes.

Mazi bērni ir aizraujoši, veids, kā pārvietojas teletūbiji. Viņš mudina viņus dejot, dzied un spēlē spēles, kas nāk par labu viņu pašapziņai un labklājībai.

Teletubiju skatīšanās veicina kustību.

Teletabi mudina bērnus paredzēt notikumus ar strukturētiem signāliem. Bērni iegūst pārliecību par skaitīšanu, Preču šķirošana un modeļa atpazīšana.