Tokë akulli

Tokë akulli – Ngjyrosja e faqeve për të shtypur. Faqet e ngjyrosura të ngrira.