Giữa chúng ta

Các trang màu trong số chúng ta.

Chúng tôi có cho bạn Tô màu từ trò chơi máy tính trực tuyến – Giữa chúng ta! Trò chơi nhiều người chơi này dành cho 5 – 10 người chơi, những người được chia thành các đội và đang tham gia vào việc chuẩn bị tàu vũ trụ cho chuyến đi bộ ngoài không gian. Nhưng vấn đề chính trong việc chuẩn bị con tàu là những người ngoài hành tinh không xác định trên con tàu, những người cố gắng can thiệp vào quá trình chuẩn bị tàu bằng nhiều cách khác nhau: họ tổ chức pogroms, chặn cửa, họ tắt điện, và thậm chí ăn các thành viên phi hành đoàn. Gặp gỡ các anh hùng của trò chơi máy tính và tô màu cho anh hùng của bạn ngay bây giờ.