Henry Stickmin

Henry Stickmin là nhân vật tiêu đề trong trò chơi The Henry Stickmin Collection, một trong nhiều người gắn bó với thế giới trò chơi. Henry Stickmin muốn giàu có, mà anh ta cố gắng lấy bằng các phương tiện bất hợp pháp. Đột nhập ngân hàng, trộm một viên kim cương - Henry sẽ không né tránh bất kỳ thử thách nào, kiếm tiền. Thật không may, có rất nhiều thử thách trên con đường của anh ấy, bắt đầu với lính canh và binh lính, và kết thúc với nhà tù và giám thị băng đảng.

Chọn một yêu thích Henry Stickmin trang màu, in và tô màu bằng bút dạ hoặc bút chì màu.