Cơn mưa

Trang màu mưa.

Các trang tô màu về thời tiết rất tuyệt vời cho một bài học hoặc dự án trường học về thời tiết. Các trang tô màu miễn phí về mưa sẽ giúp trẻ em được giải trí, cho đến khi mặt trời ló dạng và chúng có thể ra ngoài chơi! Mặc dù rất vui khi đi ra ngoài và chơi trong mây, ngày mưa - trẻ em thích nhảy trong vũng nước - cũng tốt để có các hoạt động ở nhà cho chúng! Màu bão. Ô màu trang. Trang màu đám mây.